Elállási Jog

Elállási JOG

 

Az elállási jog gyakorlásának feltételei és módja

A fogyasztó a szerződéstől 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni. Gazdasági társaság kereskedőket, viszonteladókat, egyéb jogi személyeket nem illeti meg az elállási jog a 17/1999.
(II.5.) és a 45/2014. (11.26.) Kormányrendelet szerint. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jar Ie, amelyen a fogyasztó vagy a fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Az elállás joghatásai

Ha a fogyasztó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belul visszatérítjük a fogyasztó áItal teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is. A visszatérítéssorán az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha a fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. E visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.Termék adásvételére irányuló szerződés esetében a vételâr visszatérítését mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket.

Ha a fogyasztó a szerződés alapján terméket vett át, a fogyasztó köteles cégünk részére (Netdoorstudio KFT, 2615 Csővár, Madách u.1) a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldenivagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a fogyasztó viseli.

A fogyasztó kizârolag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenést, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt kovetkezett be.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasitásai
alapján vagy kifejezett kérésére állítottak eIo, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza.

Figyelem! A hiányosan visszaküldött termékeket nem tudjuk elállás jogával visszavenni.
Amennyiben a hiányzo alkatrészeket részunkre megküldi, a pénzvisszafizetésnek nincs akadalya. Ha mégis hianyosan
küldi vissza a terméket, egy az elállás jogát nem tudjuk biztosítani, ekkor a termék visszaszállítási költsége Önt terheli.

Az elállási jog gyakorlásának módja a kovetkező:

Előfordul, hogy az Internetes áruházban kiválasztott termék a valóságban mégsem olyan, mint amilyet Ön szeretett volna. Ekkor élhet az elállás jogával.
1.) Elállási nyilatkozatát eljuttatja Ügyfélszolgálatunknak elektronikus levélben (e-mail: iroda@ajto-outlet.hu ), vagy írásban 14 napon belül.
2.) Ön felveszi velünk a kapcsolatot a termék(ek) visszaszállítási időpont egyeztetésére ( e-mail: iroda@ajto-outlet.hu, Tel: 06705521543 )
Töltse ki az Elállási nyilatkozatot és küldje vissza a termékekkel együtt.
3.) A visszaküldött termék megérkezése után a teljes vételárat és a rendeléskor megállapított szállítási költséget 14 napon belül visszafizetjük.
A vevő viseli az eléllási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Vállalkozásunk azonban kovetelheti a termék nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítését.

Letölthető Nyilatkozatok:

Elállási Nyilatkozat PDF ( Nyomtatható )

Elállási Nyilatkozat ODT ( Szerkeszthető )